Hörselundersökningar Barn och ungdom Rosenlund

Hörselmätningar kan utföras med högtalare, hörlurar samt benledare (en ljudvibrator som placeras bakom örat). Mätningarna kan också användas som verifieringsmätningar med och utan hörapparat.

Hörselmätningar 0 - 4 år

För små barn utförs observationsaudiometri. Barnet kan sitta i förälderns knä. Bildskärm finns på båda sidor om barnet. När barnet reagerar på ljudet visas en bild som belöning. Barnet lär sig snabbt sambandet mellan ljudet och bilden, vilket gör att det tittar på skärmen när ett ljud hörs.

För lite äldre barn utförs lekaudiometri, till exempel med hjälp av klossar. Audionomen lär barnet att bygga med klossen varje gång ett ljud hörs.

Hörselmätningar 5 - 20 år

När barnet kan medverka utförs ton- och talaudiometri. Barnet/ungdomen trycker på en knapp när ett ljud hörs (tonaudiometri), eller upprepar orden/meningarna som spelas upp (talaudiometri).

Mätningar med högtalare används även för att kontrollera och optimera utprovningen av hörapparater.

Vid anpassning av hörapparat görs också mätningar i hörselgången. Vid dessa mätningar spelas en talliknande signal eller ett brus upp. En mikrofon placeras i hörselgången och mäter upp hur ljudet förstärks i det enskilda örat. 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Vad orsakar nedsatt hörsel?

Orsakerna till att man hör sämre kan vara många. Den vanligaste är att kroppen och hörselorganen åldras. Sjukdomar, skador eller ärftliga förändringar i örat är andra vanliga orsaker. Hur besvären behandlas beror på var i örat problemen uppstått.

Under undersökning eller behandling

Hörseltest på små barn 0 - 4 år Observationsaudiometri

Barnet kan sitta i förälderns knä. Högtalare och bildskärm finns på båda sidor om barnet. När barnet reagerar på ljudet visas en bild som "belöning" vilket gör att beteendet förstärks. Barnet lär sig snabbt sambandet mellan ljud och bild, vilket gör att barnets blick dras till skärmen varje gång ett ljud hörs.

Lekaudiometri

Barnet får höra ljud från högtalare på var sida eller genom ett par hörlurar. Audionomen som utför testet lär först barnet att flytta en kloss eller annan leksak varje gång som ljudet hörs.

Tonaudiometri

Tonaudiometri är den vanligaste hörselundersökningsmetoden. Toner med olika styrka och frekvens presenteras i hörlurar. Du svarar med att trycka på en knapp när du hör minsta lilla signal. Den nivå där tonen nätt och jämt är hörbar noteras i ett audiogram som en bild av din hörsel.

Talaudiometri

Förmågan att urskilja tal kan bedömas med olika taltester, t ex taltest där ett störande ljud samtidigt hörs. Detta för att efterlikna verklig miljö med bakgrundsljud och på så sätt spegla graden av problem att höra i bullrig miljö.

Impedansmätning

Här vill man undersöka hur trumhinna och mellanöra fungerar. En tättslutande propp placeras i hörselgången, en ton hörs och lufttrycket i hörselgången ändras lite (känns ungefär som när det slår lock för örat). Därefter undersöks responsen i en av mellanörats små muskler. Genom att ge några relativt starka signaler kan vi se  stapediusmuskelns reflex.

OAE - otoakustiska emissioner

OAE är ett sätt att testa inneörats funktion. Ljudklickar ger upphov till ett svagt eko från ett friskt öra och används som ett komplement till övriga hörseltest. Testet används även vid hörselscreening på nyfödda barn.

Efter undersökning eller behandling

Provsvar bedöms och du för information av din läkare. Åtgärd diskuteras och eventuell remiss skrivs.