Kranskärlsröntgen Huddinge

Information till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen.

Besvärande kärlkramp trots medicinering är den vanligaste anledningen till att kranskärlsröntgen görs. Kranskärlsröntgen kan också bli aktuell om olika undersökningar har visat att det kan finnas svåra förträngningar. Undersökningen görs också ibland som ett led i utredningen av andra hjärtsjukdomar.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

I kallelsen du fått framgår när du skall komma till avdelningen för inskrivning. Efter inskrivningen får du åka hem och komma tillbaka undersökningsdagen.

Vad ska jag tänka på inför kranskärlsröntgen?
Du ska duscha kvällen före och på morgonen den dag du skall göra kranskärlsröntgen. Du skall också vara fastande från midnatt. Du får alltså inte äta på morgonen men bör dricka några glas vatten. Du skall även ta dina mediciner som vanligt (förutom vattendrivande läkemedel). På avdelningen sätts en infartskanyl (en nål i ett blodkärl på armen).

Läs mer på 1177 vårdguiden

 

Under undersökning eller behandling

Kranskärlsröntgen görs på röntgenavdelningen. Efter lokalbedövning i ljumsken införs en kateter som via kroppspulsådern förs till vänster kranskärl, där några kontrastmedelsinjektioner görs. Därefter sker byte av kateter och höger kranskärl undersöks på liknande sätt.

Undersökningen avslutas med att vänster kammare kontrastfylls så att man även skall kunna bedöma hur hjärtmuskeln arbetar. Du kommer själv på en TV-monitor kunna se delar av undersökningen, vilket i allmänhet tar cirka 15-30 minuter.

I samband med kontrastinjektionerna kan man erfara en värmekänsla i kroppen.

För att förhindra en blödning i ljumsken placeras en tryckanordning där.

läs mer om kranskärlsröntgen på vårdguiden 1177

Efter undersökning eller behandling

När får jag reda på hur undersökningen gick?
Preliminär information om undersökningsfyndet ges i samband med röntgenundersökningen. Innan utskrivning ges i allmänhet definitivt besked och också rekommendation om åtgärd. Om du inte får denna information innan utskrivningen ges den via brev eller telefon.


Det är bra om någon anhörig kan hämta dig på eftermiddagen efter undersökningen. Om detta inte går har du möjlighet att köpa taxibiljett för hemresa. Man bör inte köra bil eller åka buss efter undersökningen. De närmaste dygnen skall man också vara försiktig med tunga lyft och inte anstränga sig hårt.

Åtgärder efter kranskärlsröntgen
Ibland behöver ytterligare åtgärd göras. Efter att vi diskuterat med andra kollegor (en så kallad rond) beslutas om vilken åtgärd som är lämplig för dig. Föreslagna åtgärder kan var kranskärlsoperation (coronar by-pass), ballongvidgning (PCI) eller fortsatt medicinering.