Högersidig hjärtkateterisering

Högersidig hjärtkateterisering görs för att mäta trycket i lungkretsloppet och i hjärtats olika rum. I undersökningen ingår även beräkning av hur mycket blod hjärtat kan pumpa ut per minut, den så kallade hjärtminutvolymen.

Vanliga anledningar till undersökningen är:
Utredning av svår hjärtsvikt
Utredning av högt tryck i lungkretsloppet
Utredning av oklar andfåddhet

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Undersökningen görs vanligen i operationssal och du ligger på en operationsbrits. För att slangarna som används ska hamna på rätt plats inför mätningen tar vi hjälp av röntgen och ultraljud.

Under undersökning eller behandling

Trycken och pumpförmågan mäts med hjälp av en tunn mjuk slang som förs in i en ven på armen, i ljumsken eller i halsen. Lokalbedövning ges så att du inte har obehag av sticket eller när slangen förs in.
Slangen följer blodströmmen till den högra delen av hjärtat och lungpulsådern där man mäter trycket. Man mäter också trycket i vänster förmak längre ut i lungkärlbädden genom att blåsa upp en liten ballong i spetsen på slangen. Ingen känsel finns i hjärtat eller blodkärlen, så det enda som kan kännas är att hjärtat slår extraslag när man retar det med slangen.
Hjärtminutvolymen mäts med olika metoder. Det kan innebära att du får andas i en mask och prover tas i pulsådrorna. Ibland läggs, efter lokalbedövning, in en kort slang i en pulsåder på armen.
Vid utredning av svår hjärtsvikt kan mätningarna göras om medan du ligger och cyklar för att se om hjärtfunktionen och trycket i lungpulsådern ökar vid arbete.
Vid högt tryck eller högt kärlmotstånd kan läkemedel som vidgar kärlen ges, mätningarna görs sedan om för att se om trycket minskat.
Du är vaken vid undersökningen som tar ca en timme. Vid oro kan lugnande medel ges.

Efter undersökning eller behandling

.