Magnetkameraundersökning

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Undersökningen görs för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar. Du kan undersökas flera gånger utan risk för strålskador, eftersom magnetkameran tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor.

Läs mer om magnetkameraundersökning

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Eftersom magnetfältet påverkar elektronisk utrustning och magnetiska föremål ska du inte undersökas om du har elektronisk utrustning eller metall i kroppen. Det kan till exempel vara att du har en pacemaker eller insulinpump inopererad, eller metallspitter. Tandimplantat och tandställningar ger bildstörningar, vilket kan försvåra bildtolkningen, men du som har dessa kan fortfarande undersökas med magnetkamera.

Under undersökning eller behandling

När du undersöks med magnetkamera får du lägga dig på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Där får du ligga stilla medan bilderna tas. Under en vanlig undersökning tar magnetkameran omkring 100-500 bilder och själva undersökningen tar mellan 20 och 45 minuter. En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.

Undersökningen känns inte, men vissa kan tycka att det är obehagligt att ligga stilla i det trånga undersökningsutrymmet. På många sjukhus får du ta med dig en vän eller närstående i undersökningsrummet, vilket också kan kännas lugnande.

Efter undersökning eller behandling

I de flesta fall får du lämna sjukhuset direkt efter undersökningen. Har du fått ett lugnande läkemedel får du inte köra bil efteråt. Har du fått ett läkemedel som påverkar ögonen är det olämpligt att köra bil efter undersökningen. Annars kan du leva som vanligt.