Kortisonbehandling

Läkemedel med kortison gör att inflammationen i tarmen minskar. Hur stor dos och hur länge man behöver läkemedlet varierar. Du kan få kortison genom en spruta när sjukdomen är allvarlig och akut. När sjukdomen inte är akut går det oftast bra att ta kortison i tablettform. 

Exempel på läkemedel som innehåller kortison är

  • Prednisolon
  • Entocort
  • Colifoam

Om man använder kortison en kort tid får man oftast inga biverkningar, men om man tar kortison under lång tid kan man till exempel få benskörhet, sämre sårläkning, sämre försvar mot infektioner, förhöjt blodtryck och barn kan växa sämre.

Risken för biverkningar är mindre om du tar en form av kortison som heter budesonid. Den finns i kapslar eller lavemangsvätska. Då verkar medicinen framför allt i tarmen och bara en liten mängd kortison kommer ut i resten av kroppen. Är du allvarligt sjuk kan andra kortisonformer vara bättre.

I behandlingen av Crohns sjukdom används numera kortisonpreparat oftast bara i de situationer då man har akuta skov. Det är viktigt att du följer din läkares ordinationer och inte tar kortisontabletter utöver det som är ordinerat.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs noga igenom bipacksedel innan du börjar använda ordinerat läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med ovan listade läkemedel om de tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Under undersökning eller behandling

Använd alltid dessa läkemedel enligt läkarens anvisningar om det ordinerats åt dig personligen eller exakt enligt beskrivning i bipacksedel om du köpt det receptfritt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Efter undersökning eller behandling

Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är milda till måttliga. Vissa patienter kan emellertid uppleva allvarliga biverkningar som kan kräva behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.