Inflammationsdämpande behandling 5-ASA

Ett typ av läkemedel som främst används om du har en inflammation i tjocktarmen eller ändtarmen är de som innehåller det inflammationsdämpande ämnet 5-ASA. 

Exempel på läkemededel som innehåller 5-ASA är

  • Asacol
  • Mesasal
  • Pentasa
  • Colazid
  • Dipentum

5-ASA finns också i Salazopyrin som också innehåller det verksamma ämnet sulfasalazin. Eftersom man kan vara allergisk mot sulfazalasin får man i första hand läkemedel som innehåller 5-ASA.

Män kan få sämre spermieproduktion av sulfasalazin, men produktionen blir som vanligt igen när du slutar med medicinen. Om du försöker få barn kan du diskutera med din läkare om att göra ett uppehåll i behandlingen. 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs noga igenom bipacksedel innan du börjar använda ordinerat läkemedel.
Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med ovan listade läkemedel om de tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Under undersökning eller behandling

Använd alltid dessa läkemedel enligt läkarens anvisningar om det ordinerats åt dig personligen eller exakt enligt beskrivning i bipacksedel om du köpt det receptfritt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Efter undersökning eller behandling

Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är milda till måttliga. Vissa patienter kan emellertid uppleva allvarliga biverkningar som kan kräva behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.