Immunpåverkande behandling

Om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit kan du behöva ta läkemedel som påverkar immunförsvaret så att inflammationen i tarmen minskar.

Exempel på dessa läkemedel är

  • Imurel
  • Azatioprin
  • Remicade
  • Humira

Ibland kan man ta läkemedel som påverkar immunförsvaret för att kunna minska eller helt sluta med kortison. Om immunpåverkande läkemedel har gett effekt gör läkaren en individuell bedömning av hur länge du behöver fortsätta med läkemedelsbehandlingen.

Du får lämna blodprover regelbundet eftersom läkemedlen kan påverka levern, göra att du mår illa och blir mer känslig för infektioner.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Om du är gravid

Du ska rådgöra med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Prata också med din läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Under undersökning eller behandling

Immunpåverkande läkemedel kan ges på olika sätt beroende på vilket läkemedel som ordinerats. Vissa läkemedel, som exempelvis Remicade, får du på dagvård på sjukhuset, genom långsam injektion under en 2-timmars period, en såkallad intravenös infusion. Andra läkemedel, som exempelvis Humira, injicerar du själv hemma efter noggranna instruktioner av läkare och sjuksköterska. Det finns även ett flertal läkemedel som du tar i tablettform.

Din läkare hjälper dig att hitta rätt läkemedel för ditt aktuella sjukdomstillstånd.

Efter undersökning eller behandling

Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är milda till måttliga. Vissa patienter kan emellertid uppleva allvarliga biverkningar som kan kräva behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare.