Blodprovstagning

Vid en blodprovstagning får du lämna en liten mängd blod som sedan undersöks och analyseras. Mängden blod varierar utifrån hur många och vilka undersökningar som ska göras. Analysen kan antingen göras direkt i samband med provtagningen, eller så skickas blodet till ett laboratorium.

Du kan behöva lämna blodprov för att utreda sjukdom, inleda och följa behandling eller undersöka infektioner. 

Läs mer om att lämna blodprov

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

När du lämnar blodprov är det alltid viktigt att läkaren känner till om du använder några läkemedel eftersom vissa mediciner kan påverka provsvaren. Detta gäller även naturläkemedel och hälsokostpreparat.

Om du brukar blöda onormalt länge efter ett skärsår, eller om du har en blödningssjukdom, ska du berätta om detta före blodprovstagningen.

Det är även viktigt att du berättar om du har till exempel gulsot eller HIV för att den som tar blodprovet och de som arbetar med att analysera det ska veta att provet kan innehålla smittämnen.

Under undersökning eller behandling

Innan du lämnar provet får du tala om ditt namn och personnummer och visa legitimation. Den som ska ta blodprovet kontrollerar att identiteten stämmer med uppgifterna på remissen och på de etiketter som klistras på blodprovsrören.

Du kan bli tillfrågad om provet och tillhörande personuppgifter får sparas i en så kallad biobank för framtida vård och behandling samt för forskning och utbildning.

Efter undersökning eller behandling

Du får svaret på blodprovet av din läkare.