Njurarnas funktion, Renogram, Nuklearmedicin Huddinge

Renogram görs för att undersöka funktionen på njurarna. Med undersökningen kan man få en bedömning av njurfunktionsfördelningen mellan höger och vänster njure.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

En halvtimme innan undersökningen börjar ska du dricka minst 5 deciliter vatten. Innan du får komma in på undersökningsrummet ska du gå på toaletten och tömma blåsan.

Under undersökning eller behandling

Du får lägga dig på en brits med en kamera under dig.

Ett spårämne injiceras i armvecket eller på handen. Därefter börjar bildinsamlingen som tar 20 minuter. 10 minuter in på bildtagningen får du eventuellt en injektion av ett urindrivande läkemedel. Efter bildtagningen ska du tömma blåsan i en behållare. Vi avslutar oftast undersökningen med en bild efter blåstömningen. Tidsåtgång för undersökningen inklusive vätska innan bildtagning är 1-1,5 timme.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.