Datortomografi, Neuroradiologen Solna

Datortomografi är en av flera undersökningsmetoder man använder för att upptäcka och kartlägga olika sjukdomstillstånd.

Tidsbokning

Telefon: 08-517 716 90
Måndag - Torsdag: 8.30-11.30 
Fredag: Stängd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vad är datortomografi?

Datortomografi är en undersökningsmetod där man använder röntgenstrålar. Röntgenröret går runt det objekt man undersöker och röntgenstrålarna fångas upp av en detektor på motsatt sida mot röntgenröret. Efteråt produceras bilder av den strålning som fångades upp av detektorn med hjälp av en avancerad dator, detta tar ett par sekunder.

Hur går undersökningen till?

Du kommer att få ligga på ett undersökningsbord, som kommer att åka in i en tunnel som är ca 1 meter lång och 60 cm i diameter. I mitten finns röntgenröret och detektorn.

När bildtagningen pågår kommer bordet sakta att glida utåt mot fotänden. Under pågående biltagning är det viktigt att du ligger alldeles stilla (vid rörelse blir bilderna suddiga och måste tas om). Bildtagningen tar mindre än 1 minut. Undersökningen tar mellan 10-30 minuter, beroende på vad vi undersöker.

Kontrastmedel

Ofta behöver vi ge kontrastmedel när vi gör undersökningen för att kunna se blodkärlen och eventuella förändringar.

Då sätter vi ett plaströr i ett blodkärl i armen som sitter under hela undersökningen.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du kommera att få en kallelse med din tid för undersökningen med posten.

Viktigt att tänka på innan undersökningen!

Om du någon gång tidigare fått en allergisk reaktion när du fått kontrastmedel. Kontakta oss - uppgifter var du vänder dig finns i din kallelse.

Är du tablettbehandlad diabetiker? Kontakta oss - uppgifter var du vänder dig finns i din kallelse.

Ta gärna av smycken och percingar och lämna dess hemma.

Du behöver inte vara fastande inför undersökningen hos oss.

Under undersökning eller behandling

Du kommer att få ligga upp på vårt undersökningsbord med huvudet i ett skallstöd.

Vi kommer att sätta ett plaströr i din arm.

Till plaströret kommer vi att koppla en tryckspruta. Detta för att kunna spruta kontrastmedel med en bestämd hastighet, vilket man inte kan när man sprutar för hand.

När undersökningen är klar, tar vi bort plaströret från armen.

Efter undersökning eller behandling

Du får gå hem.

Är du tabettbehandlad diabetiker, får du speciella instruktioner innan du går hem.

Svar på undersökningen får du av läkaren som skrev remissen.