Internetdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet.

Verifiering utförs ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
Remiss:
Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Internetdroger beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Referensintervall:
Saknas
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Substanserna som analyseras listas under "Alternativa sökord". Tryck på + för att få hela listan.