sCD25 (IL2R)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • sCD25
  • HLH
  • (löslig) IL-2 RA
Indikationer / kompletterande analyser:

I normal fallet är nivån av löslig IL-2 receptor i blodet låg.

Mycket höga nivåer detekteras dock vid vissa sjukdomstillstånd som t.ex. Hemofagocyterande Lymfohistiocytos (HLH), autoimmunitet, organavstötning, maligna sjukdomar samt infektioner.

Metod:
Mätmetoden är en kemiluminescent immunkemisk metod.
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i gelrör, gul propp alternativt rör utan tillsats, röd propp.
Även plasma från EDTA-rör kan användas.

Analysen utförs 2 ggr/vecka vardagar.
Vg kontakta laboratoriet om akut analys önskas.

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:
Prov ska vara laboratoriet tillhanda inom 12 timmar, efter provtagningen.
Är detta inte möjligt kan proven centrifugeras inom 12 timmar från provtagningstillfället och serum/plasma avskiljas och sparas i kyl, 2-8°C i 2 dygn.
Felkällor: Gammalt serum/plasma. Interferens av hyperbilirubinemi (>340 µmol/L, hypertriglyceridemi (>34 mmol/L) och kraftig hemolys (fritt Hb >3,8 g/L).
Svarsrutiner:
Svar ges, i koncentrationen U/mL, inom en vecka.
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-585 879 06.