Etanol, U-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Alkohol i urin
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation

Denna analys rekommenderas inte. Utandningstest eller etylglukuronid i urin är ett bättre mått på alkoholintag.
Metod:
Screening utförs med enzymatisk oxidation.

Verifiering utförs med kromatografisk metod (GC) och utförsav Klinisk Kemi vid Karolinska Universitetslaboratoriet.
Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakologi

Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork ska användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:
Ja