Rhabdomyosarcom

Klinisk genetik

Alternativt sökord: FKHR
Metod:
Interfas-FISH
Remiss:
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:
Tumörvävnad: Imprint, cytospin alternativt paraffininbäddatmaterial
Benmärg: Utstryk på objektglas
Förvaring / transport:
Förvaras och transporteras i rumstemperatur
Ordinär postgång kan användas
Svarsrutiner:
1-2 veckor
Ackreditering:
Ja