Retinoblastom, kopplingsanalys

Klinisk genetik

Alternativt sökord: RB1
Metod:

PCR-basread fragmentlängdsanalys

Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care "Genetisk labutredning (DNA-analys) - Blod".
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 2-10 mL

Förvaring / transport:
Venöst blod förvaras och transporteras i rumstemperatur
Ordinär postgång kan användas
Svarsrutiner:
1-2 veckor
Ackreditering:
Ja