Prader Willi syndrom

Klinisk genetik

Alternativt sökord: PWS
Indikationer / kompletterande analyser:
Prader Willi syndrom frågeställning på remiss
Metod:
Metyleringsspecifik MLPA
Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care använd: "Genetisk labutredning (DNA-analys) - Blod"
 
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ"

Provtagning:
Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 2-10 mL
Förvaring / transport:

Förvaras och transporteras i rumstemperatur
Ordinär postgång kan användas

Svarsrutiner:
2-3 veckor
Ackreditering:

Ja