Colonpolypos

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • MUTYH mutationsanalys
  • MAP
  • FAP
Indikationer / kompletterande analyser:
Colonpolypos utan släkthistoria, negativ screening av APC-genen. Sekvensering av exon 1-16. MUTYH-mutationer ger colonpoypos vid autosomalt recessiv nedärvning
Metod:

Sekvensering av exon 1-16

Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care "Genetisk labutredning (DNA-analys) - Blod".

Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:
Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL

 

Förvaring / transport:

Förvaras och transporteras i rumstemperatur
Ordinär postgång kan användas

Svarsrutiner:

1-2 månader

Ackreditering:

Ja