Könsbestämning

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • SRY
  • Amelogenin
Akutföreskrifter:
Akuta prover (barn) svaras ut inom 1-2 arbetsdagar
Metod:
PCR och fragmentlängdsanalys
Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care "Genetisk labutredning (DNA-analys) - Blod".
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 2-10 mL
Förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp i väntan på transport

Svarsrutiner:

1-2 veckor

Ackreditering:
Ja