Birt-Hogg-Dubé

Klinisk genetik

Alternativt sökord: FLCN
Indikationer / kompletterande analyser:

Birt-Hogg-Dubé på remiss

Metod:
Nedärvs autosomalt dominant
Genen kodar för folliculin
DNA-sekvensering av de 14 exonen
Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care "Genetisk labutredning (DNA-analys) - Blod".

Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ"
Provtagning:
Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 2-10 mL
Förvaring / transport:
Förvaras och transporteras i rumstemperatur
Ordinär postgång kan användas
Svarsrutiner:
1-2 månader
Ackreditering:

Ja