Angelmans Syndrom

Klinisk genetik

Indikationer / kompletterande analyser:
Angelmans Syndrom
Metod:
Metyleringsspecifik MLPA
Remiss:
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ"

För elektronisk beställning i Take Care "Genetisk labutredning (DNA-analys) - Blod"
Provtagning:
Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10mL, barn 2-10 mL
Förvaring / transport:

Provet förvaras och transporteras i rumstemperatur
Ordinär postgång kan användas

Svarsrutiner:

1-4 veckor

Ackreditering:

Ja