Operationsmaterial i allmänhet, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Fixering: 4% buffrad formaldehyd(1 volym preparat + minst 10 volymer formaldehydlösning)
Förvaring / transport:
I rumstemperatur i väntan på transport.
Kommentar:

Preparaten fixeras i sin helhet utan uppklippning eller genomskärning.
Undantag:
mag och tarmkanalen, cervix-kon och alla håliga organ.

Informationsansvarig:

Senast reviderad:

Skriv ut