MPO-score

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Hematopatologi
Provtagning:
För undersökning behövs  5 perifera blodutstryk.
Notera datum och provtagningstid på remissen.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Levereras till laboratoriet samma dag som provtagning utförs.

Kommentar:
Undersökningen utförs i Solna och i Huddinge.