LAP-score

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Hematopatologi
Provtagning:

För undersökningen behövs 5 perifera blodutstryk.
Notera datum och provtagningstid på remissen.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Levereras till laboratoriet samma dag som provtagningen utförs.
Kommentar:
Undersökning utförs i Solna och Huddinge.