Histopatologiska preparat i allmänhet, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:
Biopsier och operationsmaterial i allmänhet
Fixering: 4% buffrad formaldehyd i rumstemperatur.
Kommentar:

Tillräckligt stor burk med vid öppning. Fixeringsvätska så att preparatet flyter, minst 10 ggr preparatvolymen.