Grovnålsbiopsi/Mellannålsbiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Provet hanteras försiktigt.
Om orientering önskas lägg biopsin ofixerad på ett filtrerpapper.
Markera ena änden av pappret med ej vattenlöslig tusch.
OBS! Ange markeringens innebörd på remissen. Lägg pappret med biosin i fixeringslösningen.

Prover till Huddinge kan läggas på filtrerpapper av typ milliporepapper HAWP 0,45 um.

Fixering: 4% buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur.
Kommentar:

Vid frågeställningen - lymfom se Mellannålsbiopsi/Lymfomfrågeställning.