Enzymcytokemiska analyser

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Hematopatologi
Provtagning:
5 st benmärgsutstryk.
Notera datum och provtagningstid på remissen.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Lämnas till laboratoriet samma dag som provtagningen utföres.

Kommentar:

Analysen utförs i Solna på hematopatologen, klinisk patologi/cytologi, Karolinska Solna, hus R8:02.