DNA-analys, flödescytometrisk

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Flödescytometri

Provtagning:
Biopsi, läggs i i 4 % buffrad formaldehyd
Blåssköljvätska, 1/10 av mängden ska utgöras av 4% buffrad formaldehyd
Fixering: se ovan
Förvaring / transport:
Provet förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.
Kommentar:

Analysen utförs endast i Solna!

Vid förfrågningar ring laboratoriet för Cell och molekyläranalys, telefon 08-517 745 76. Klinisk patologi/cytologi hus R8:02, Karolinska i Solna.