Biopsier, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi

Fixering: 4% buffrad formaldehyd i rumstemperatur
Förvaring / transport:

Biopsier hanteras försiktigt då de lätt kan fragmenteras.

Kommentar:

Olika fraktioner insändes i separata burkar. Ange alltid från vilket område preparatet tagits, på både burk och remiss.