EHEC, ETEC, EIEC, EPEC

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tarmpatogena E-coli
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid slemmiga, blodiga eller vattentunna diarréer med eller utan feber
Beställ: EHEC -F
Analys: EHEC-DNA eaeA, EHEC-DNA vt1, EHEC-DNA vt2
Vid EHEC-frågeställning kommer prov enbart positiva för eaeA-genen analyseras för EPEC.

Beställ: ETEC -F
Analys: ETEC-DNA eltB, ETEC-DNA estA

Beställ: EIEC-DNA -F
Beställ: EPEC-DNA -F

Tilläggsinformation

EHEC (enterohemorragiska E. coli):
Typiska symtom är buksmärtor och blodiga diarréer. I 5-10% av fallen kompliceras sjukdomsförloppet av hemolytiskt uremiskt syndrom. Sjukdomen är allvarligast hos barn  och äldre. EHEC förekommer hos nötboskap och smittar via kött, opasteuriserad mjölk, förorenat vatten och djurkontakt.

ETEC (enterotoxinbildande E. coli):
Bildar toxiner som  liknar koleratoxin. ETEC är den  vanligaste orsaken till turistdiarré men inhemsk smitta förekommer. Typiska symtom vid ETEC- enterit är snabbt övergående magsmärtor, diarré och ibland även feber och kräkningar.

EIEC (enteroinvasiva E. coli):
Har en invasivitetsfaktor identisk med  den  hos Shigella. Typiska symtom är  feber, smärtor och blodiga, slemmiga diarréer. Den är mycket sällsynt i Sverige men kan hittas vid dysenteri hos
hemvändande turister.

EPEC (enteropatogena E. coli):
Har ytfaktorer som  binder till, och skadar tarmslemhinnan. EPEC orsakar diarré framför allt hos små barn. Infektionen är numera ovanlig i I-länder.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
EHEC, ETEC, EIEC och EPEC
- feces, Baktset (TRANSWAB lila) Provtagning feces
Förvaring / transport:
Provet bör anlända till laboratoriet inom ett dygn.

Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Provet behöver inte transporteras kylt.

Skicka provet till Karolinska Universitetslaboratoriet, Provinlämningen i Solna
Svarsrutiner:
EHEC, ETEC, EIEC, EPEC: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Alla typer av EHEC är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.