Morbillivirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Mässling
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Exantem:
Morbillivirus-RNA, analysen kan utföras varje dag efter överenskommelse med jourhavande virolog.
Beställ: Morbillivirus-RNA -Nf asp
Beställ: Morbillivirus-RNA -Nf
Beställ: Morbillivirus-RNA -S
Beställ: Morbillivirus-RNA -U
Beställ: Morbillivirus-RNA -Övr
 
Beställ: Morbilli-Ak -S
Analys: Morbilli IgG och morbilli IgM utförs alltid tillsammans.

Komplikationer
Misstanke om subakut skleroserande panencefalit (SSPE):
Antikroppar, samtidigt taget prov för cerebrospinalvätska (Csv) och blod.
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Morbilli IgG, herpes simplex IgG, och varicella zoster IgG utförs alltid tillsammans.

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet
Beställ: Morbilli IgG -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange insjukningsdatum och tidigare vaccinationer.
Provtagning:
Morbillivirus-RNA
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, Baktset nasofarynx (TRANSWAB blå) Provtagning nasofarynx
- urin, Sterilt provrör, 4-9 mL urin

Virus CNS-Ak
Samtidigt taget prov för Csv och blod
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provmängder Csv
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Morbilli-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Morbilli IgG
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Beställa extra provtransport
Om du behöver beställa extra provtransport finns det olika varianter med olika inställelsetid.
Instruktion om hur du beställer extra transport
Svarsrutiner:
Morbillivirus-RNA: Akut frågeställning besvaras vanligen samma dag. Vid övriga frågeställningar lämnas svar inom 1-2 dagar.

Morbilli-Ak, Morbilli IgG -serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.