Morbillivirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Mässling
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Exantem:
Morbillivirus-RNA, analysen kan utföras varje dag efter överenskommelse med jourhavande virolog.
Beställ: Morbillivirus-RNA -nasofarynxaspirat
Beställ: Morbillivirus-RNA -nasofarynx
Beställ: Morbillivirus-RNA -serum 
Beställ: Morbillivirus-RNA -övrigt, ange urin på lokalisation.
 
Beställ: Morbilli-Ak -serum
Analys: Morbilli IgG och morbilli IgM utförs alltid tillsammans.

Komplikationer
Misstanke om subakut skleroserande panencefalit (SSPE):
Antikroppar, samtidigt taget prov för cerebrospinalvätska (Csv) och blod.
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Morbilli IgG, herpes simplex IgG, och varicella zoster IgG utförs alltid tillsammans.

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet
Beställ: Morbilli IgG -serum
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange insjukningsdatum och tidigare vaccinationer.
Provtagning:
Morbillivirus-RNA
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, virusset, tunn Provtagning nasofarynx
- urin, sterilt provrör, 4-9 mL urin
         
Virus CNS-Ak

Samtidigt taget prov för Csv och blod
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt rör. Provtagning Csv
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
Morbilli-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

 Morbilli IgG
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Morbillivirus analyseras på Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetslaboratoriet Solna. 
Adress till provinlämningen Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna

Beställa extra provtransport
Om du behöver beställa extra provtransport finns det olika varianter med olika inställelsetid.
Instruktion om hur du beställer extra transport

Svarsrutiner:
Morbillivirus-RNA: Akut frågeställning besvaras vanligen samma dag. Vid övriga frågeställningar lämnas svar inom 1-2 dagar.

Morbilli-Ak, Morbilli IgG -serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.