Luftvägsvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Influensa/RSV
Vid misstanke om akut infektion:
Beställ: Influensa/RSV -nasofarynxaspirat, -nasofarynxsekret, -BAL, -trakealsekret
Analys:  Influensa A-virus-, influensa B-virus- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Luftvägsvirus
Vid misstanke om akut infektion med luftvägsvirus:
Beställ: Luftvägsvirus -nasofarynxaspirat, -nasofarynxsekret, -BAL, -trakealsekret
Analys: Adenovirus-DNA, bocavirus-DNA, coronavirus-, enterovirus-, influensa A-virus, influensa B-virus-, metapneumovirus-, parainfluensavirus typ 1-4-, rhinovirus- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Enterovirus-D68-RNA
Vid svår luftvägssjukdom eller neurologiska komplikationer. Viruset påvisas framförallt i luftvägarna. Analysen kan utföras vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Influensa/RSV och luftvägsvirus
I första hand rekommenderas nasofarynxaspirat och i andra hand nasofarynxsekret, pinnprov.
- nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, virusset, tunn Provtagning nasofarynx
- bronkoalveolärt lavage (Bal), sterilt provrör. Provtagning Bal
- trakealsekret, sterilt provrör. Provtagning trakealsekret

På ett och samma prov kan Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis, Parapertussis, Influensa/RSV och luftvägsvirus beställas. Utöver dessa kan Legionella och Chlamydophila psittaci beställas på prov från nedre luftvägar.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Influensa/RSV
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset:
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Övriga beställare:
Svar lämnas senast nästa vardag.

Luftvägsvirus
Svar lämnas inom 1-3 vardagar.

Enterovirus-D68
Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.