Luftvägsvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Separat provtagningsanvisning finns för coronavirus SARS-CoV-2.

Influensa/RSV
Vid misstanke om akut infektion:
Nasofarynxprov tas som aspirat eller sekret (pinnprov).

Beställ: Influensa/RSV -Nfasp, -Nf, -BAL, -Trak
Analys:  Influensa A-virus-, influensa B-virus- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Luftvägsvirus
Vid misstanke om akut infektion med luftvägsvirus:
Nasofarynxprov tas som aspirat eller sekret (pinnprov).
Beställningen omfattar Influensa/RSV samt övriga luftvägsvirus förutom coronavirus SARS-CoV-2.

Beställ: Luftvägsvirus -Nfasp, -Nf, -BAL, -Trak
Analys: Influensa A-virus-, influensa B-virus- och RS-virus-RNA samt adenovirus-DNA, bocavirus-DNA, coronavirus-RNA (229E, NL63, OC43 och HKU1), enterovirus-, metapneumovirus-, parainfluensavirus typ 1-4- och rhinovirus-RNA.

Enterovirus-D68-RNA
Vid svår luftvägssjukdom eller neurologiska komplikationer. Viruset påvisas framförallt i luftvägarna. Analysen kan utföras vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange i anamnestexten vid klinisk misstanke om coronavirus SARS-CoV-2.

Elektronisk beställning
Pappersremiss kan användas.
- Beställ: Influensa/RSV på Nasofarynx.
- Beställ: Luftvägsvirus på Annan undersökning/övrigt.
Provtagning:
Influensa/RSV och luftvägsvirus
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, Virusset tunn (Beaverrör utgår, ersätts av alternativt rör vid beställning i Webbutiken). Provtagning nasofarynx
 
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provmängder BAL
- trakealsekret, Sterilt provrör. Provtagning trakealsekret

På ett och samma prov kan Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis, Parapertussis, Influensa/RSV och luftvägsvirus beställas. Utöver dessa kan Legionella och Chlamydophila psittaci beställas på prov från nedre luftvägar.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt din enhets lokala ordinarie rutin.
Svarsrutiner:
Influensa A-, influensa B- och RS-virus:      
- För prover från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset: Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.
- För prover från övriga beställare: Svar lämnas senast nästa vardag.

Övriga luftvägsvirus, adeno-, boca-, corona-, entero-, metapneumo-, parainfluensa- och rhinovirus: Svar lämnas inom 1-3 vardagar. Analysen för coronavirus SARS-CoV-2 utförs separat och ingår inte.   

Enterovirus-D68: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.