Luftvägsvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Influensa/RSV
Vid misstanke om akut infektion. Följande analyser utförs alltid tillsammans: Influensa A-virus-RNA, Influensa B-virus-RNA och RS-virus-RNA. 

Luftvägsvirus, utvidgad diagnostik
Vid misstanke om akut infektion med luftvägsvirus. Följande analyser utförs alltid tillsammans: Adenovirus-DNA, Bocavirus-DNA, Coronavirus-RNA, Enterovirus-RNA, Influensa A och B-virus-RNA, Metapneumovirus-RNA, Parainfluensavirus typ 1-4-RNA, Rhinovirus-RNA och RS-virus-RNA.

Remiss:

Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Influensa/RSV och luftvägsvirus, utvidgad diagnostik
I första hand rekommenderas nasofarynxaspirat och i andra hand nasofarynxsekret, pinnprov.
- nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter No 8/sond
- nasofarynxsekret, virusset, tunn
Provtagning nasofarynx

- bronkoalveolärt lavage (Bal), sterilt provrör. Provtagning Bal
- trakealsekret, sterilt provrör. Provtagning trakealsekret

På ett och samma prov kan Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis, Parapertussis, Influensa/RSV och Luftvägsvirus utvidgad diagnostik beställas.
Förvaring / transport:
Kyl.
Provet transporteras snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Influensa/RSV
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset:
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Övriga beställare:
Svar lämnas senast nästa vardag. 

Luftvägsvirus, utvidgad diagnostik
Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.