Kolera

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Vibrio cholerae O1, O139
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kolera
Beställ: Koleraodling -F

Då koleraodling beställs utförs även odling för Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas och Plesiomonas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange förmodad smittort.
Provtagning:
Koleraodling
- feces, Baktset (TRANSWAB lila) Provtagning Kolera
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Transporthylsa ska alltid användas. Märk både provrör och transporthylsa.
Svarsrutiner:
Koleraodling: Svar lämnas inom 3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.