Kolera

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Vibrio cholerae O1, O139
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kolera
Beställ: Koleraodling -F

Då koleraodling beställs utförs även odling för Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas och Plesiomonas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange förmodad smittort.
Provtagning:
Koleraodling
- feces, TRANSWAB lila Provtagning Kolera
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Förvara provet kylt.
  • Transporthylsa ska alltid användas. Märk både provrör och transporthylsa.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Koleraodling: Svar lämnas inom 3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.