IgA-sekret

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Sekretoriskt IgA
Indikationer / kompletterande analyser:

Som en del i utredning av patienter med misstänkt immundefekt. I första hand hos patienter med upprepade infektioner framförallt  i luftvägarna.

Tilläggsinformation

IgA förekommer dels som antikropp i serum, dels som sekretorisk IgA i sekret som saliv, tårar och tarmsekret.  Sekretoriskt IgA finns  i hög koncentration i modersmjölk och bidrar till att  skydda mot infektioner.
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:
1-2 mL saliv som uppsamlas i sterilt kärl.
Ange om provet erhållits genom särskild stimulering av salivsekretionen.
Förvaring / transport:
Provet ska kylförvaras.
Referensintervall:
Positivt
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/månad. Svar ges vanligtvis inom 4 veckor.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30