Histon-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om läkemedelsutlöst lupus-syndrom.

Tilläggsinformation

Antikroppar mot histon förekommer hos majoriteten av patienter med läkemedelsutlöst lupus-syndrom och kan ofta påvisas hos patienter med SLE men också andra sjukdomar t.ex. reumatoid artrit (RA), juvenil kronisk artrit (JCA), systemisk skleros/sklerodermi och primär biliär cirrhos (PBC).
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

Negativt

Svarsrutiner:
Anlysen utförs 1ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30