Glatt muskulatur-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Cytoskeletala proteiner
Indikationer / kompletterande analyser:

Antikroppar mot glatt muskel är riktade mot cytoskeletala proteiner som aktin och myosin samt förekommer i hög titer framför allt vid kronisk aktiv hepatit men också vid andra sjukdomstillstånd med vävnadsskada, såsom virushepatit och vid vissa tumörer. 

Metod:
Immunfluorescens (IFL)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Negativt
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2-3 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 5-6 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30