Uroporfyrinogen-III-syntas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
  • EC 4.2.1.75
  • UIIIS, Erc-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår:

Analysen utförs efter överenskommelse. 
Ring Porfyricentrum, CMMS innan provtagningen, tel. 08-517 714 45, då viss förberedelse krävs. 

Metod:
Enzymmätning, högupplösande vätskekromatografi (HPLC), fluorometri. 
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.
Ange tydligt på remissen: Erc-UIIIS.

Provtagning:
Venblod.
Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning

Ring Porfyricentrum, CMMS innan provtagningen, tel. 08-517 714 45, då viss förberedelse krävs. 
Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Analysen utförs efter överenskommelse.
Svar skickas till beställaren. Vid positivt fynd bifogas även informationsblad och varningskort.
Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.