Uroporfyrinogendekarboxylas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
  • EC 4.1.1.37
  • UPGD, Erc-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår:
Metod:
Enzymmätning, högupplösande vätskekromatografi (HPLC), fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.
Ange tydligt på remissen: Erc-UPGD.

Provtagning:
Venblod.
Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport i anvisningen Porfyri, utredning.
Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Svar skickas till beställaren.
Vid positivt fynd bifogas även informationsblad och varningskort. 
Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.