Heroin/morfin, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, Intoxikation
Metod:
Screening utförs med immunkemisk metod.

Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) 
I metoden detekteras: Morfin-3-glukuronid, Kodeinglukuronid, Etylmorfinglukuronid, 6-Monoacetylmorfin (6-MAM)

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
Remiss:

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)
Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Syntetiska opioider t.ex. tramadol, ketobemidon och fentanyl begärs som separata analyser

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till lab inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Ackreditering:
Ja