Etylglukuronid, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • ETG
  • EGL
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk av alkohol
Metod:
Screening med immunokemisk metod

Vi mäter även U-kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Vid positivt resultat utförs alltid verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS), som mäter både etylgukuronid och etylsulfat.
Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakolgi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. skickas med A-post.
Ackreditering:

Ja