Amfetamin/Ecstasy, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk
Metod:

Screening med Immunokemisk metod. Observera att metoden är ospecifik och kan ge utslag för många fenyletylaminer.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod  med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS). 

I metoden detekteras:
Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MDA
Cut-off-nivåer, länk till cut off nivåer.

Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Kathinon, Efedrin, Ritalina, Metylfenidat räknas till centralstimulerande aminer, men måste beställas separat.