Cannabis, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • THC U-
  • drogtest cannabis
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk
Metod:

Analyseras som huvudmetaboliten THC-syra.

Screening med immunokemisk metod.
Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS)

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakologi.

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
 
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
 
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:
Ja