Bensodiazepiner, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Dormicum U-
  • Iktorivil U-
  • Mogadon U-
  • Rohypnol U-
  • Sobril U-
  • Temesta U-
  • Valium U-
  • Xanor U-
  • Oxascand U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, Intoxikation
Metod:

Screening med immunokemisk metod.

Vid analys av missbruksmedel ingår kvantifiering av U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av analysresultatet.

Vid positivt fynd vid screening för bensodiazepiner utförs verifiering baserad på kromatografi med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:

Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid verifiering av U-Bensodiazepiner ingår alltid analys av följande bensodiazepiner eller dess metaboliter: diazepam, temazepam, oxazepam, lorazepam, nitrazepam, flunitrazepam, klonazepam, alprazolam, triazolam och midazolam.

Fenazepam och etizolam ingår inte i U-Bensodiazepiner utan beställs som egen analys