Barbiturater, U-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: drogtest barbiturater
Läkemedelsnamn:
  • Fenemal U-
  • fenobarbital U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruks- och intoxikationsfrågeställning
Metod:

Screening med immunokemisk metod.

Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) och utförs av Artztpraxis für medizinische Mikrobiologie Labordiagnostik i Dessau, Tyskland.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Remiss:

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:

Ja