Tiopental, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Pentokoma
Läkemedelsnamn:
  • Pentocur
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Prov skickas med akuttransport direkt efter provtagning till Klinisk farmakologi, Huddinge. OBS! Kontakta jourhavande läkare på telefon 08-517 719 99 innan transport till Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av vakenhetsgrad vid Pentokoma.
Metod:
Kromatografisk metod med UV-detektion (HPLC-UV).
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod. 
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och kyl/frys.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning  ske kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys påbörjas direkt efter ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, med svar samma dag som ankomst. OBS! se akutföreskrifter ovan.