Tacrolimus, B-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Takrolimus
Läkemedelsnamn:
  • Advagraf
  • Prograf
  • Adport
  • Tacni
  • Envarsus
  • Modigraf
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.

Indikationer / kompletterande analyser:

Rutinkontroll, biverkningar, otillräcklig effekt/misstänkt dito, läkemedelsinteraktion, kontroll efter dosjustering.

Metod:
Analysen utförs fr.o.m 2010-06-01 med kromatografisk metod (LC-MS/MS) vilken ger ca 20% lägre värden än immunokemiska metoder.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Tacrolimus -B

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • behandlingsorsak
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
  • vikt, P-kreatinin​
  • vid provtagning i microtainerrör anges om provet är venöst eller kapillärt taget

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej.
Volym minst 1 ml venblod. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör användas: EDTA-rör, lila propp. Se Minsta provmängd. Kapillärt tagna prover ger, i genomsnitt, lägre värden än venöst tagna prover.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen. 

Tilläggsbeställning av ciklosporin, everolimus, sirolimus och tacrolimus görs av Klinisk farmakologi om avsaknad av beställd substans men förekomst av någon ovan nämnda.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan ciklosporin, everolimus, sirolimus och tacrolimus mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.