Ribavirin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Copegus
 • Moderiba
 • Virazole
Läkemedelsnamn:
 • Rebetol
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, behandlingsstyrning vid nedsatt njurfunktion eller biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Ribavirin -P/S

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk Farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
OBS! Centrifugera provet inom två timmar från provtagning, avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Om tiden mellan provtagning och centrifugering överstiger två timmar kan koncentrationen av P-/S-Ribavirin bli falskt för hög.