Metadon, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Metadon
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov. Svar lämnas även helg.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll 

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja