Levetiracetam, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Keppra
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:

Rutinkontroll, otillräcklig effekt, biverkningar, missbruk, överdosering, läkemedelsinteraktion, compliance (följsamhet), intoxikation.

Metod:
Immunokemisk metod
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod. 

Vid svårstucken patient eller barn under fem års ålder se Minsta mängd vid kapillär provtagning. Kapillärrör/mikrorör: Li-heparin, mörkgrön propp eller rör med röd propp.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. Ljusskydda provet.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >3 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen. Helg utförs analys endast på akutmärkta prover, se akutföreskrifter ovan.
Ackreditering:

Ja