Kodein, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Ardinex
Läkemedelsnamn:
 • Altermol
 • Citodon
 • Panocod
 • Spasmofen
 • Treo Comp
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS).
Remiss:
Elektroniskt i Takecare: Kodein -P/S

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Vid förvaring och transport till Klinisk farmakologi, Huddinge, skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I analysen mäts även metaboliter till kodein.