Klonazepam, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Iktorivil
  • Rivotril
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Biverkningar, förgiftning, missbruk, otillräcklig effekt.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Vid förvaring och transport till Klinisk farmakologi, Huddinge, skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja